תקנון סטודיו "אליברה"

 

כללי:

 1. הפעילות תתקיים בין חודש אוקטובר 2021 ועד סוף חודש יולי 2022. בחודש אוקטובר ייתכנו שינויים בלוח הזמנים, בהתאם לארגון הכיתות וחלוקה לרמות השונות.

 2. רקדנית חדשה רשאית להשתתף בשיעורי ניסיון ללא תשלום  (אחד מכל סגנון מחול), אך במידה והיא מצטרפת התשלום יחול גם על שיעורי הניסיון.

 3. במהלך השנה יתקיימו שיעורים פתוחים בהם יתאפשר למשפחות לצפות ולהתרשם ממערכי השיעורים ומהתקדמות הרקדניות.

 4. מופעי סוף השנה  יתקיימו במהלך חודש יוני/יולי 2022. הכניסה תתבצע עם כרטיסים.

 5. במהלך השנה יתקיים סוף שבוע "לימודי- חברתי" לתלמידי הלהקות. ההשתתפות אינה חובה וכרוכה בתשלום נוסף.

לבוש והופעה: יש להקפיד על הופעה מסודרת בכל השיעורים, שיער אסוף וביגוד מתאים בהתאם לדף התלבושות של סטודיו "אליברה". הגעה בזמן לשיעורים: יש להגיע 5-10 דקות לפני תחילת השיעור.

 1. הגעה לחזרות והופעות: חשוב להודיע מראש על אי הגעה לחזרה או מופע.

 2. פתיחת כל שיעור מותנה במספר מינימאלי של משתתפות. אם מספר המשתתפות בשיעור ירד במהלך השנה ממספר זה, תעמוד לאליברה הזכות לבטלו.

 3. אליברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל או לאחד חוגים.

הסדרי תשלום והרשמה לשיעורים:​

 1. התשלום הינו מראש עבור כל השנה ויתבצע במועד ההרשמה בהוראת קבע דרך "משולם" לא יאוחר מ- 5 לכל חודש. לתשלום הראשון יתווסף תשלום חד פעמי בסך 100 ₪ עבור דמי הרשמה, ביטוח שנתי ותשלום עבור  .

 2. במחיר השנתי משוקללים מראש חגים, מועדים וימי חופשה נוספים המתקיימים במהלך כל השנה. מספר השיעורים המחושבים לשנת מחול הינם על בסיס 4 שבועות בחודש, לא יחויב תשלום נוסף לשבוע ה-5 לכשיתקיים. סטודיו "אליברה" שומר את הזכות להשתמש בשיעורים הנוספים הללו כהשלמות לשיעורים שבוטלו. התשלום החודשי נותר אותו הדבר ללא קשר לכמות השיעורים שקוימו באותו החודש.

 3. בקשה לביטול תתקבל בכתב בלבד עד ה-25 לכל חודש בעבור החודש שאחריו והלאה. לא ניתן יהיה לקבל החזר עבור חלקי חודש או עבור הביטוח. לא ניתן לבטל פעילות רטרואקטיבית. לאחר ה- 25 לפברואר לא  יתקבלו ביטולים ולא יינתן החזר. לנרשמים חדשים אחרי ה-01 למרץ יינתן חודש ימים בלבד להחליט אם מעוניינים לבטל.

 4. אין החזר שכר לימוד עקב אי השתתפות בשיעורים בודדים מכל סיבה שהיא. אם חלילה, המשתתפת חלתה במחלה ממושכת או נפגעה ח"ו בתאונה תימסר הודעה על כך בכתב לאליברה ויצורף אישור רפואי מתאים מתאריך האירוע. במקרים אלו תזוכה המשתתפת בחלק היחסי מהתשלום החודשי של החוג. בחגים ומועדים יש להתעדכן על שינויים במערכת השעות. בחול המועד סוכות ופסח לא מתקיימים שיעורים.

 5. ההרשמה תיכנס לתוקף רק לאחר הסדרת התשלום.

נהלי קורונה:

 1. אליברה פועל בכפוף להנחיות התו הסגול ולהנחיות משרד הבריאות. אנו מחויבים לעשות ככל הניתן לקיים את ההנחיות העדכניות ומבקשים מכם לסייע בידנו לעמוד בהנחיות.

 2.  הוראות הקורונה מטילות מגבלות/שונות ומשתנות מעת לעת, לכן יתכנו שינויים מידיים בפעילויות השונות, מבחינת כמות המשתתפים, התאמת החדרים וכו'.

 3. ללהקות המקצועיות בלבד סעיפים 6 ו 7

 4. היה ומשתתפת תעדר משיעורים עקב כניסה לבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות, יפעל אליברה להעביר את השיעור למשתתפת באופן מקוון או יאפשר השלמת שיעורים נוספים במערכת הסטודיו.

 5. בכל מקרה בו לא ניתן יהיה לקיים את השיעור במתכונת פרונטלית עקב הנחיות הממשלה בנוגע להגבלת התקהלות, החוג יתקיים במתכונת מקוונת.

בנוסף, במידה ותהיה מגבלה כמותית של המשתתפות, הדורשת חלוקה של הקבוצות-
השיעורים יועברו לזום באופן חלקי/מלא בהתאם להנחיות וגודל הקבוצות השונות .